Zeytinburnu Escort Bayanlar Ve Feminizim

From Security Holes
Jump to: navigation, search

Cinsiyet ayrımcılığına karşı bir duruştur. Cinsiyetler arasındaki eşitliği sağlamayı amaçlayan bir akımdır. Eşitlik arayışı sadece kadın ve erkek cinsiyetleri ile de sınırlı değildir, toplumun farklı bakış açılarına sahip grupları arasındaki ayrımcılığın da ortadan kaldırılmasını savunmaktadır. Özetle feminizm, bir adalet arayışıdır; farklı cinsiyet grupları arasındaki negatif ayrımcılığın karşısında durmaktır.
Kadınların erkeklere karşı düşmanlığı değildir, cinsiyet ayrımcılığı ya da üstünlük bakış açısının benimsenmesi de değildir. Feminist olmak, yalnız yaşamak, erkeklere karşı düşmanca tavırları benimsemek değildir. Bu tanımlarla değerlendirildiğinde feminizm, kadınları olduğu kadar erkekleri de ilgilendirebilecek ve hatta erkekler tarafından da benimsenebilecek, savunulabilecek bir akım.
Feminizmin düşmanı, karşı cins olarak nitelendirilen erkekler değildir, erkeklerin üstün sayıldığı toplumsal bakış açıları ve yapılardır.
Kurucusu Kimdir, Çıkış Noktası Nedir?
Toplumlarda cinsiyet ayrımcılığının kendini göstermeye başlamasıyla birlikte, etki-tepki prensibini desteleyecek şekilde, bu ayrımcılığa karşı bir de savunma mekanizmasının ortaya çıkması kaçınılmaz olmuştur. Feminizm kavramı, ilk olarak sosyal filozof zeytinburnu escort tarafından kullanılmıştır. Fourier (1772–1837), kadının toplumdaki varlığının ve rolünün öneminin farkında olarak, kadınlara daha fazla özgürlük ve hak sunulmasını savunmuştur, böylece sosyal açıdan toplumların gelişimi hız kazanacaktır. Bu bakış açısından dolayı, feminizm kavramının temeli kadının özgürlüğüne dayanmaktadır.
Çıkış noktası, genel kadın sorunlarının analiz edilmesi ve bunlara çözüm getirilmesi olduğundan, bu yolla cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması hedeflenmiştir. Bu hedefin amacı aynı zamanda, insan hakları kavramına kadar gitmektedir. Fourier'den önce, cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması yolunda yapılan ilk hamle, Aydınlanma Çağı'nda Lady Marry Montagu ve Marquis de Condorcet tarafından kadınların eğitim hakkının savunulmuş olmasıdır. Bu savunma, zaman içerisinde bir felsefi akım haline gelmiş ve mevcut tanımına ulaşmıştır.
Feminizm'i Bırak Farkındalığının Kendini Göstermesi
Günümüz kadını karar verdiğinde, hedeflediğinde her şeye ulaşabilmenin, istediği her şeyi elde edebilmenin güveni içindedir. Feminizm kavramının dayandırıldığı bakış açısının yaratıcısının da kadın olabilme ihtimali düşünülürse, kadın toplum içindeki potansiyel gücünün farkına varmıştır ve benimseyecek bir duruş, savunulacak bir düşmanın olmadığını idrak etmiştir. Kadının izin vermediği, geri adım atmadığı bir toplumda erkeklerin de baskın rol oynaması çok da muhtemel değildir. Toplumlardaki cinsiyet eşitsizliğinin sebebinin sadece erkekler olmadığının görülmesi ile birlikte, yıllarca kadın tarafından taşınılmış olan koruma kalkanları da indirilmiştir, zira bugün kadın yaratıcı zekasının ve potansiyel gücünün farkındadır. Kadın, kendi hayatının, kaderinin sorumluluğunu ele almaya karar vermiştir.