Wie Kan Bij De Letselschade Raad Terecht

From Security Holes
Revision as of 14:17, 26 October 2020 by Amsterdamwest1calfjeff538 (talk | contribs) (Created page with "<h2>Letselschade Raad geeft raad en advies</h2><br /><br /><p>Categorie: Rechtshulp informatie</p><br /><br /><p>De Letselschade Raad heeft zich ten doel gesteld om duidelijkh...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Letselschade Raad geeft raad en adviesCategorie: Rechtshulp informatieDe Letselschade Raad heeft zich ten doel gesteld om duidelijkheid en harmonie bij het afhandelen van personenschade en letselschade te vergroten, meer transparantie in alle onderdelen van letselschade procedures en schaderegeling.Borgen en handhaven van de Gedragscode Behandeling Letselschade staat bij de Letselschade Raad voorop. Om te voorkomen dat slachtoffers van een letselschadezaak in de problemen komen als, in de vaak langdurige letselschadeprocedures, er nog geen schadevergoeding kan worden uitgekeerd zijn er richtlijnen opgesteld voor verschillende schadevergoedingsposten.Het slachtoffer die letselschade heeft opgelopen staat daarbij centraal. Er zijn een groot aantal organisaties: de ANWB (Koninklijke Nederlandse Toeristenbond), het NIVRE (Nederlands Instituut van Register Experts), het NIS (Nederlands Instituut van Schaderegelaars), de GAV (Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken), Slachtoffer hulp, de FSO (Federatie Slachtoffer Organisaties) en het Verbond van Verzekeraars. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de Vereniging van Letselschade Advocaten zijn toehoorders in de Letselschade Raad.Verantwoordelijkheid van de Letselschade RaadIn de richtlijnen die zijn opgesteld voor verschillende schadevergoedingsposten staan norm bedragen in vermeldt voor verschillend schadevergoeding zaken, zoals richtlijnen voor een huishoudelijke hulp vergoeding, een kilometer vergoeding, etc. De Letselschade Raad ontwikkelt meer richtlijnen om zo een letselschade zaak voor een slachtoffer zo harmonieus en duidelijk te laten verlopen. Ook beschikt de Letselschade Raad een loket voor bemiddelingen. arbeidsrecht advocaat amsterdam oost partijen in een letselschadezaak kunnen daar voor vragen en adviezen over een (mogelijke) conflictsituatie of als een letselschadezaak dreigt vast te lopen.Wie kan bij de Letselschade Raad terecht?De Raad is er voor zowel professionals in de letselschadebranche als voor de letselschadeslachtoffers. Voor de professional is de Letselschaderaad er vooral voor om er op toe te zien dat de Letselschade Richtlijnen en de GBL en GOMA Gedragscodes worden nageleefd. Voor slachtoffers die recht hebben op een schadevergoeding of smartengeld, omdat een andere partij aansprakelijk is voor de door het slachtoffer opgelopen schade, in een letselschade zaak. Het kan dan gaan om een:bedrijfsongeval,- verkeersongeluk,medische fout,- ongeval door een gebrekkig product,- beroepsziekte,overlijdensschade,loonschade- of een andere letselschade situatie.Deze adviesraad biedt neutrale en onbevooroordeelde voorlichting aan letselschadeslachtoffers en letsel professionals in de letselschadepraktijk. De Raad biedt organisaties uit de letselschadepraktijk en gezondheidszorg een forum voor overleg. De activiteiten worden mede gefinancierd door de overheid.GBL richtlijn voor Gedragscode Behandeling LetselschadeDeze richtlijn gedragscode behandeling letselschade geeft via een aantal spelregels aan hoe de belangenbehartigers van het slachtoffer en de verzekeringsmaatschappij met elkaar moeten omgaan als de schade geregeld moet worden. Hierbij moet u denken aan de wijze waarop de communicatie tussen de partijen verloopt en hoe lang de hele procedure van de schadevergoeding mag duren. De richtlijnen gedragscode behandeling letselschade staan op de site vermeld.GOMA richtlijn voor gedragscode openheid medische incidentenDit is een richtlijn van de Letselschade Raad die bedoeld is voor mensen die te maken hebben gehad met een medische fout of medische misser en moet zorgen voor een betere afwikkeling van medische aansprakelijkheid. Deze richtlijn voor gedragscode openheid medische incidenten geeft aan wat u als slachtoffer van een medische fout mag verwachten van de afwikkeling en de communicatie van de betrokken partijen naar het letselschade slachtoffer. De richtlijn gedragscode openheid medische incidenten staan op de site vermeld.